«Profession Culture» ծրագիրը գրադարանավարների համար [fr]

« Profession Culture » ծրագիրը թույլ է տալիս օտարերկրյա գրադարանավարներին մասնակցել երկուսից վեց ամիս տևողությամբ ստաժավորման դասընթացների: Առաջնահերթությունը տրվում է այն թեկնածուներին, որոնց հետ տևական համագործակցության հնարավորությունն ավելի մեծ է: Այդ մասնագետներն օգտվում են Մշակույթի նախարարության կրթաթոշակից, իսկ կացության ծախսերը հոգում է հյուրընկալող հաստատությունը :

Հյուրընկալող հաստատություններ`

- Ֆրանսիայի ազգային գրադարան (BNF)

- Տեղեկատվության հանրային գրադարան (BPI).

- Հանրային գրադարաններ /Քաղաքային գրադարաններ, դեպարտամենալ գրադարաններ/

Կոնտակտ

տպագրված ... 28/02/2012

Էջի սկիզբ