Book-Club 2 : Le prophète, Kahlil Gibran

GIF

հայերեն տարբերակը կգտնեք ներքևում :

Book-Cubers et Book-Clubeuses,

pour cette deuxième rencontre, le livre sélectionné est "Le prophète" de Kahlil Gibran. Un livre qui se distingue particulièrement par sa beauté, sa poésie et son universalité. Mais n’en disons pas trop, nous vous laissons le découvrir ! Rendez-vous le 11 novembre à 18h pour échanger vos impressions. (Disponible à la médiathèque ou en version pdf)

Գրքասեր ընկերներ,

Մեր ակումբի երկրորդ հանդիպմանը քննարկելու ենք Խալիլ Ժիբրանի “Մարգարեն” գիրքը, որն առանձնանում է իր պոետիկությամբ, իր գեղեցկությամբ և օրիգինալությամբ :

Բացահայտենք այս գիրքը միասին :
Հանդիպում ենք նոյեմբերի 11-ին ժ.18.00-ին, որպեսզի կիսվենք մեր տպավորություններով :
Գրքի թվայնացված և թղթային տարբերակները կգտնեք Հայկական Ալիանս Ֆրանսեզի գրադարանում :

publié le 24/05/2017

haut de la page