Agence Campus France

CampusFrance-ի կայքում դուք կարող եք գտնել անհրաժեշտ տեղեկություններ՝

- Ֆրանսիայում կրթություն ստանալու վերաբերյալ տեղեկությունների որոնողական համակարգ (ներառյալ դոկտորական կրթությունը)

- տեղեկություններ դոկտորական դպրոցների մասին

- Ֆրանսիայի համալսարաններում կրթական և հետազոտական հիմնական բնագավառների համառոտ ներկայացում

- անգլերեն լեզվով դասավանդվող դասընթացների կատալոգը, ինչպես նաև կրթաթոշակների վերաբերյալ տեղեկությունների որոնողական համակարգ

http://www.campusfrance.org

տպագրված ... 30/03/2012

Էջի սկիզբ