2019-2020 թթ. ուսումնական տարվա ընդունելությունը Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական դպրոցում [fr]

Հայաստանում ֆրանսիական ներկայության գլխավոր դերակատարներից մեկսկսել է 2019-2020 թթ. ուսումնական տարվա ընդունելությունը։

Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական դպրոցը սկսել է 2019-2020 թթ. ուսումնական տարվա ընդունելությունը։

Հայաստանում ֆրանսիական ներկայության գլխավոր դերակատարներից մեկ՝ Հայաստանում ֆրանսիական ներկայության գլխավոր դերակատարներից մեկ առաջարկում է Ֆրանսիայի կրթության նախարարության ծրագրերին համապատասխան ուսուցում ֆրանսերենով, շնորհելով ֆրանսիական դիպլոմներ.

Դպրոցն առաջարկում է լիակատար ուսումնառություն՝ մանկապարտեզից մինչև ավագ դպրոց՝

  • Մանկապարտեզ՝ 2-ից 5 տարեկան
  • Տարրական դպրոց՝ 6-ից 10 տարեկան
  • Միջին դպրոց՝ 11-ից 14 տարեկան
  • Ավագ դպրոց՝ 15-ից 18 տարեկան

2018 ուսումնական տարվա սկզբից դպրոցն առաջարկում է նաև ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից ճանաչված ծրագիր՝ «Բլեզ Պասկալ » գիտական բաժնի ծրագիրը, որն առաջարկում է դասընթացներ ՀՖՀ-ի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» ֆակուլտետի նախապատրաստական կուրս ընդունվելու համար:

Անատոլ Ֆրանսի անվան դպրոցը հանդիսանում է աշխարհի 137 երկրներում 492 դպրոցական հաստատություն ներառող համաշխարհային ցանցի անդամ, որտեղ սովորում է 350 000 աշակերտ:

Հաստատությունը ճանաչվել է 2011թ. հոկտեմբերի 6-ին Ֆրանսիայի կառավարության և Հայաստանի կառավարության միջև Երևանում ստորագրված մշակութային, գիտական և տեխնիկական համագործակցության ծրագրի կողմից:

Ավելին՝ https://www.ecolefrancaise.am/

տպագրված ... 20/12/2019

Էջի սկիզբ