Ֆրանսիայի քաղաքացու ծնողների կամ Ֆրանսիայի քաղաքացու ամուսնու համար արտոնագիր [fr]

Ֆրանսիայի քաղաքացու անմիջական ծնողների կամ Ֆրանսիայի քաղաքացու ամուսնու արտոնագրի դիմումն այսուհետև պետք է ուղեկցվի ստորև զետեղված հարցաթերթիկով՝ լրացված և ստորագրված դիմողի կողմից:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը թվարկված են ստորև ներկայացված ցուցակում, որը կցվում է գործին: Արտոնագրի դիմումին կից փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն նշված հերթականությամբ: Բոլոր պատճենները պետք է լինեն A4 ձևաչափի և շկարված:

PDF - 29.1 ko
Liste de justificatifs - visa ANC long séjour / Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ – Ֆրանսիայի քաղաքացու խնամակալության տակ չգտնվող ծնողի երկարաժամկետ արտոնագիր
(PDF - 29.1 ko)

տպագրված ... 08/11/2016

Էջի սկիզբ