Ֆրանսիայի քաղաքացու ծնողների կամ Ֆրանսիայի քաղաքացու ամուսնու համար արտոնագիր

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը թվարկված են ստորև ներկայացված ցուցակում, որը կցվում է գործին: Արտոնագրի դիմումին կից փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն նշված հերթականությամբ: Բոլոր պատճենները պետք է լինեն A4 ձևաչափի և շկարված:

PDF - 28 ko
Liste de justificatifs - visa ANC court séjour /Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ – Ֆրանսիայի քաղաքացու խնամակալության տակ չգտնվող ծնողի կարճաժամկետ արտոնագիր
(PDF - 28 ko)

տպագրված ... 08/11/2016

Էջի սկիզբ