Տնտեսական ծառայություն [fr]

Հայաստանում և Վրաստանեւմ իրավասու տնտեսական հարցերով խորհրդական՝

Ինտերնետային կայք՝ https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/AM

Տնտեսական ծառայությունների առաքելությունը

Գանձապետարանի գլխավոր վարչության ենթակայության տակ գործող տնտեսական ծառայությունները հանդիսանում են տնտեսական դիվանագիտության հիմքը : Նրանք աջակցում են ձեռնարկությունների միջազգայնացմանը, նպաստում Ֆրանսիայի գրավչությանը և ապահովում ընթացիկ բարեփոխումների և կառավարության տնտեսական քաղաքականության տարածումը :

Նրանց գործունեությունն ուղղված է տնտեսական բնույթի միջկառավարական հարաբերությունների զարգացմանը, արտահանման հանրային աջակցության քաղաքականության իրագործմանը, մակրոէկոնոմիկայի - արտաքին առևտուր, ներդրումներ և կանոնակարգում - վերահսկմանը, ինչպես նաև բազմակողմանի զարգացման խնդիրներին :

Հանդիսանալով «խելացի տնտեսության» միջնախարարական ցանցի անդամ, Տնտեսական ծառայությունները նաև կոչված են աջակցելու տնտեսական ոլորտի այն գերատեսչություններին, որոնք արտերկրում փորձագիտական գործունեություն ծավալելու համար միջոցներ չունեն :

Տնտեսական ծառայությունների գործունեությունը սերտորեն համակարգվում է Business France-ի ներկայացուցիչների հետ, գործակալություն, որը ստեղծվել է 2015թվականի հունվարի 1-ին, UBIFRANCE-ի և AFII-ի ձուլման հետևանքով : Business France-ը ունի միջազգային հզոր ցանց կազմված արտերկրում գործող 85 գրասենյակներից, որոնք տեղակայված են աշխարհի 70 երկրներում և նվիրված ՓՄՁ-ների և Միջանկյալ ձեռնարկությունների (ETI) ընդլայնմանը :

Հայաստանի հարցերով զբաղվում է Փարիզում Business France- ի գլխավոր գրասենյակը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք՝

http://export.businessfrance.fr/armenie/export-armenie-avec-notre-bureau.html

Կապվել տնտեսական ծառայության հետ՝


Ուղարկել նամակ

տպագրված ... 20/12/2018

Էջի սկիզբ