Տեղեկություններ կարճաժամկետ վիզայի վերաբերյալ

PDF - 338.7 ko
Liste des justificatifs CS partie 1 (version arménienne)
(PDF - 338.7 ko)
PDF - 369.1 ko
Liste des justificatifs CS partie 2 (version arménienne)
(PDF - 369.1 ko)
PDF - 532.1 ko
Attestation d’accueil - specimen - նմուշ
(PDF - 532.1 ko)

Կարճաժամկետ վիզայի դեպքում, գործերը հանձնելիս խնդրվում է կից ներկայացնել վերջին երեք ամիսների բանկային շարժը (քաղվածքներ)

տպագրված ... 01/07/2016

Էջի սկիզբ