Համագործակցության գերակայությունները [fr]

Ստորև ներկայացվում են համագործակցության գերակայությունները.

 • Լայնորեն ներկայացնել Ֆրանսիայի ժամանակակից և կենդանի դեմքը, հաշվի առնելով մշակութային ասպարեզի նրա տնօրինած հարուստ կապիտալը։
 • Նպաստել Հայաստանի կայուն և հավասարակշռված զարգացմանը, սատարելով ապակենտրոնացված համագործակցության ծրագրերին և աջակցելով տեղական բարձրակարգ կադրերի պատրաստմանը
 • Ֆրանսերենը դարձնել այդ դասընթացների հասանելիության գերակայություն
 • Օժանդակել սոցիալտնտեսական կառուցվածքների ռացիոնալացմանը՝ պահպանելով եվրոպական չափորոշիչներին համապատասխանող որակը։
 • ԱԳործել հանուն ժողովրդավարության և իրավական պետության ամրապնդման։

Նշված գերակայություններն առարկայանում են բազմաթիվ ոլորտներում,

 • համալսարանական համագործակցություն
 • ֆրանսերեն լեզվի և ֆրանսիական մշակույթի տարածում
 • բուժաշխատողների վերապատրաստում և բժշկական ենթակաոուցվածքների բարելավում
 • աջակցություն կայուն զբոսաշրջությանը և ազգային հարստության պահպանմանը
 • օժանդակություն և հետևողականություն քաղաքաշինական զարգացման ծրագրերին
 • գյուղատնտեսական ենթակաոուցվածքների բարելավում և գյուղաշխատողների
  վերապատրաստում:

տպագրված ... 14/03/2012

Էջի սկիզբ