Կարճաժամկետ վիզա ֆրանսիացի ամուսին ունեցողների համար

Ֆրանսիացի ամուսին ունեցողների համար կարճաժամկետ վիզա ստանալու ընթացակարգը

Ներկայացվում է փաստաթղթերի փաթեթի երկու առանձին օրինակ. բնօրինակների փաթեթ (այն վերադարձվում է ) և բացառապես պատճենների փաթեթ։

  • Պակասող փաստաթղթի կամ պատճենի դեպքում գործ համարվում է թերի, հետևաբար մերժման հավանականությունը մեծ է։
  • Փաստաթղթերի փաթերի ուսումնասիրումը՝ անվճար։
  • Հայերեն բոլոր փաստաթղթերը, բացառությամբ անձնագրի, ներկայացվում են ֆրանսերեն նոտարական թարգմանությամբ։

Ֆրանսիացիների ամոաինները հանդիպումը վերցնում են համացանցի միջոցով։

ԵՐԿՈՒ ՕՐԻՆԱԿԻՑ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ (բնօրինակ + պատճեն) ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ.

- Կարճաժամկետ վիզայի պատշաճ լրացված 1 հարցաթերթիկ, որը կարելի է ներբեռնել Ֆրանսիային դեսպանատան կայքից,

- Հարցաթերթիկի վրա փակցրած 1 թարմ լուսանկար (լուսանկարի բնութագիրը տեղադրված է կայքի հյուպատոսական բաժնում),

- Անձնագիր (վերադարձից հետո ևս 3 ամիս վավերականության) առնվազն 3 ազատ էջով + հիմնական տվյալներով էջերի և բոլոր այն էջերի պատճեններով, որոնց վրա կան վիզաներ և կնիքներ :

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ - Եթե անձնագրում նշված ազգանունը կնոջ օրիորդական ազգանունը չէ, պետք է ներկայացնել ծննդյան վկայական, ՔԿԱԳ ծառայությունների կողմից նախորդ ամուսնության(ների), ինչպես նաև ամուսնալուծության(ների) վերաբերյալ տեղեկանք։ Սույն փաստաթղթերը պետք է թարգմանված լինեն ֆրանսերեն և կրեն ապոստիլ։ Բոլոր բնօրինակները ներկայացվում են նոտարական թարգմանությամբ + պատճեններ

- Ամուսնության ապացույց

  • Ֆրանսիայում ամուսնանալու դեպքում ֊ քաղաքապետարանի կողմից հաստատված ամուսնության վկայականի բնօրինակը (2 ամսից պակաս վաղեմության) և ընտանեկան գրքույկի բնօրինակ + պատճեն։
  • Արտասահմանում ամուսնանալու դեպքում - քաղաքապետարանի կողմից հաստատված ամուսնության ակտի (2 ամսից պակաս վաղեմության) գրանցումը ֆրանսիական հյուպատոսական ծառայության մատյաններում և ընտանեկան գրքույկի բնօրինակ + պատճեն։

- Ամուսնու ազգությամբ ֆրանսիացի լինելը հաստատող փաստաթղթեր.

  • ինքնությունը հաստատող քարտ, կամ
  • ֆրանսիահպատակությունը հաստատող վկայական,
  • հպատակությունը և ազգությունը հաստատող որոշման կրկնօրինակ կամ
  • քաղաքացիությունը ստանալու հայտարարության պատճեն, ծննդյան վկայական՝ ֆրանսիացի լինելու նշումով։

> Անհրաժեշտության դեպքում, կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր։

> Վիզա ստանալու համար դիմող անձի ներկայությունը Ֆրանսիայի դեսպանատուն պարտադիր է։

> Հիշեցվում է, որ փաստաթղթերի ավարտուն փաթեթը դեռևս չի ենթադրում վիզայի տրամադրում։

> Եթե օտարազգի ամուսինն արդեն ֆրանսիայում է, իսկ ամուսնությունը տեղի է ունեցել ֆրանսիայում,
ապա անհրաժեշտ ընթացակարգի վերաբերյալ ավելի շատ տեղեկությունների համար դիմել պրեֆեկտուրա։

տպագրված ... 28/06/2012

Էջի սկիզբ