Կապվել հյուպատոսական ծառայության հետ [fr]

Խնդրում ենք ուշադրությամբ ծանոթանալ <<Ֆրանսիայի քաղաքացիներին սպասարկող ծառայություն>> և <Ֆրանսիա մուտքի արտոնագրի հայտադիմումների ներկայացում > բաժիններում զետեղված տեղեկատվությանը: Ցանկացած լրացուցիչ հարց կարող եք ուղղել լրացնելով ստորև ներկայացված էլեկտրոնային դիմումի ձևաթուղթը: Դեսպանությունն իրեն իրավունք է վերապահում ընթացք չտալ այն դիմումներին, որոնց պատասխանն արդեն իսկ առկա է կայքում:

Աշխատանքային ժամեր՝
երկուշաբթիից – ուրբաթ, ժամը՝ 9:30-13:00 միայն նախօրոք հանդիպում վերցնելու պարագայում

Հանդիպումը վերցնելու համար, լրացրեք ստորև ներկայացված էլեկտրոնային դիմումի ձևաթուղթը:

Հեռախոսազանգերի ընդունում

երկուշաբթիից – ուրբաթ, ժամը՝ 14:30-ից մինչև 16:30

Հասցեն՝
Երևանում Ֆրանսիայի դեսպանության հյուպատոսական ծառայություն, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի 8, Երևան-0015


Ուղարկել նամակ

տպագրված ... 25/02/2020

Էջի սկիզբ