«Թիրախային նախաձեռնություն Հայաստանի համար» եվրոպական ծրագիր

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության հետ համաձայնագրի ստորագրում

«Թիրախային նախաձեռնություն Հայաստանի համար» ծրագրի ղեկավարը, ի դեմս ՄԻՖԳ-ի ներկայացուցչության, սույն թվականի Սեպտեմբերի 1-ին համաձայնագիր ստորագրեց Հայաստանի ղբաղվածության գործակալության հետ :
Ըստ այս համաձայնագրի խրախուսում է վերադարձող հայ միգրանտների վերադարձը հայրենիք` առաջարկելով վերապատրաստման դասընթացներ և համապատասխան մասնագիտական ուսուցում:
Գործաակալության կողմից առաջարկվող աշխարհագրական ծածկույթը թույլ կտա ամբողջ տարածաշրջանով դասընթացների և ԹՆՀ ծրագրով ընտրված կազմակերպությունների կողմից մոնիտորինգի իրականացում:

Համաձայնագրի ստորագրումը Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում Պրն Արտակ Մանգասարյան Զբաղվածության գործակալության տնօրեն Պրն Ժան Դոմինիկ Ֆաբրի Հայաստանում ՄԻՖԳ ներկայացուցչության տնօրեն - JPEG

տպագրված ... 20/12/2018

Էջի սկիզբ