Գրքի ազգային կենտրոնի (CNL) և Ֆրանսիական հրատարակչության միջազգային գրասենյակի (BIEF) սեմինար գրավաճառների համար [fr]

Գրքի ազգային կենտրոնը (CNL) և Ֆրանսիական հրատարակչության միջազգային գրասենյակը (BIEF) այս տարվանից սկսած օտարերկրյա ֆրանկոֆոն գրադարանավարների համար կազմակերպում են երեք շաբաթ տևողությամբ սեմինար Ֆրանսիայում. BIEF-ը հոգում է ուսման ծախսերն ամբողջությամբ : CNL-ը հատկացնում է 2000 եվրո կացության ծախսերի համար: Միջազգային փոխադրածախսերը հոգում են թեկնածուները կամ նրանց գործուղող կազմակերպությունը : Ձևաթերթիկները կարելի է ձեռք բերել ՀՀ-ում Ֆրանսիայի դեսպանության մշակույթի բաժնից :

տպագրված ... 05/12/2013

Էջի սկիզբ