Գրքի ազգային կենտրոնի (CNL) կրթաթոշակներ թարգմանիչների համար [fr]

Գրքի ազգային կենտրոնը հատկացնում է 1-ից 3 ամսից մինչև 6 ամիս տևողությամբ կացության կրթաթոշակներ` բացառիկ ծրագրերի համար, ինչը թույլ կտա օտարերկրյա թարգմանիչներին շարունակել ֆրանսիական ստեղծագործությունների թարգմանությունը օտար լեզվով Ֆրանսիայում : Նրանց կհատկացվի ամսական 2000 եվրո կրթաթոշակ` ծածկելու կենցաղային և կացարանի ծախսերը, ինչպես նաև կտրվի հնարավորություն մնալու Արլի գրական թարգմանիչների միջազգային քոլեջի կացավայրում: Միջազգային փոխադրածախսերը հոգում են թեկնածուները կամ նրանց գործուղող կազմակերպությունը :

Տեղեկություններ

տպագրված ... 16/02/2012

Էջի սկիզբ