Գերազանցության գիտական կենտրոններ [fr]

GIF - 1.2 ko

Eurias (European Institutes for Advanced Study) ծրագրի շրջանակներում 2011-2012 ակադեմիական տարվա համար առաջարկվել են 33 գիտահետազոտական կեցավայրեր:

Ծրագրի տևողությունը 10 ամիս է և անց է կացվում ծրագրին մասնակից հետևյալ քաղաքների ինստիտուտներում. Բեռլին, Բոլոնիա, Փարիզ, Ուպսալա, Վիեննա և Վասենար:

Թեկնածուները հիմնականում հասարակական և մարդաբանական, ինչպես նաև ճշգրիտ և բնական գիտությունների ոլորտների ներկայացուցիչներ են, պայմանով, որ նրանց ծրագիրը չպահանջի լաբորատոր աշխատանք:

Ընտրված թեկնածուներին տրամադրվում է 26000-ից 38000 եվրո և հրավիրող կողմը ստանձնում է բնակության, հետազոտության, ճանապարհի ծախսերը:

2012-2013 տարվա թեկնածության ընթացակարգերը կհրապարակվեն 2011 թվականի մարտ ամսին:

Տեղեկություններ

տպագրված ... 08/03/2012

Էջի սկիզբ