Գեղարքունիք մեկնելիս առաջնորդվեք ուղեցույցով [fr]

Գեղարքունիքը և Գորիս քաղաքը ներկայացնող տուրիստական նոր ուղեցույցը լույս է տեսել ֆրանսերեն, հայերեն և անգլերեն լեզուներով:

Իզեր դեպարտամենտի Գլխավոր խորհրդի, France cooperation-ի ֆինանսավորման և Գեղարքունիքի մարզի Սևան, Վարդենիս և Գորիս քաղաքների հետ համապատասխանաբար քույրացած Գրենոբլ, Ռոման և Վիեն քաղաքների աջակցության շնորհիվ տպագրված ուղեցույցներին կարելի է ծանոթանալ Դեսպանության գրադարանում կամ դրանք ձեռք բերել նշված համայնքներում գործող տուրիստական գործակալություններում կամ Երևանի հյուրանոցներում:

JPEG

տպագրված ... 26/06/2018

Էջի սկիզբ